Ampumatoiminta

Ammunta on suosituin ja laajin reserviläistoiminnan muoto. Siihen kuuluu laaja kirjo erilaisia aseita ja ampumalajeja alkaen ilma-aseammunnasta ja päätyen sovellettuun reserviläisammuntaan sotilaskaliberiaseilla. Vasta-alkajille on tarjolla koulutusta ja laina-aseita.

Useimmat paikallisyhdistykset järjestävät ammuntoja joko omilla radoillaan tai varaavat ampumavuoroja jäsenilleen paikallisilta radoilta. Ammuntaan liittyy laaja kilpailutoiminta maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Reserviläisliiton suurin vuosittainen tapahtuma on liiton elokuun kolmantena viikonloppuna järjestettävä ampumamestaruuskilpailu.

Ammunnan puitteissa järjestetään eritasoista koulutusta, joka kattaa niin aloittelijat kuin ammuntaa jo pidempään harrastaneetkin. Osan koulutuksesta järjestää Reserviläisurheiluliitto ry, joka vastaa myös valtakunnantason kilpailutoiminnan järjestelyistä. Monissa yhdistyksissä ja piireissä on aseita, ratoja ja kouluttajia, joiden avulla ammuntaharrastus on helppo aloittaa.

Vanha Reserviläisliiton ampuma- ja senioriturva loppui vuoden 2020 päätyttyä ja vuoden 2021 alusta alkaen jäsenillä on mahdollisuus kirjautua ammuntaa harrastavien jäsenten jäsenryhmään maksamalla vapaaehtoinen lisäjäsenmaksu, joka 35 euroa. Lisäksi vuonna 2020 ampumaturvan maksaneet jäsenet siirretään tähän ryhmään 1.1.2021 alkaen ja he ovat vakuutettuja vastaavin ehdoin kuin ampumaturvavakuutuksessa siihen asti, kunnes kauden 2021 jäsenmaksu erääntyy. Eräpäivän jälkeen vakuutettujen ryhmän muodostavat lisäjäsenmaksun maksaneet jäsenet. Lisäjäsenmaksun voi pyytää maksettavaksi myös kesken jäsenmaksukauden ja perusjäsenmaksunsa maksanut jäsen voi näin maksamalla liittyä myös tähän jäsenryhmään. Uusi jäsen voi liittyä ja maksaa tähän jäsenryhmään kuuluvan lisäjäsenmaksun samalla, kun hän maksaa varsinaisen jäsenmaksun.  

Rauman Seudun Reserviläiset ry on tehnyt sopimuksen Porin Prikaatin kanssa Huovinrinteen ja Raasin ampumaratojen käytöstä. Lisätietoja antavat Mona Nordberg mona.nordberg@raumanreservilaiset.fi ja Tommi Salonen 040 7360 664.

SRA - Sovellettu Reserviläisammunta

Sovellettu reserviläisammunta on Reserviläisurheiluliiton kilpaurheilulaji, joka on tarkoitettu suomalaisten reserviläisten tilanteenmukaisen ampumataidon vertailuun ja kehittämiseen. SRA:ssa käytetään pääasiassa itselataavaa reserviläiskivääriä tai karbiinia eli nykyaikaisen sotilasaseistuksen kaltaisia aseita, mutta myös pistoolia, haulikkoa sekä tarkkuuskivääriä.

SRA:n harrastaminen aloitetaan suorittamalla lajin peruskurssi, jolla lajin pariin tulevat henkilöt perehdytetään turvalliseen aseenkäsittelyyn sekä lajin perustekniikoihin ja lajin sääntöihin. Peruskurssin lopuksi suoritetaan testi, jossa kirjallisessa ja käytännön osuudessa testataan ampujan kykyä käsitellä asettaan turvallisesti kovankin paineen alaisena. Tämä on välttämätöntä, jotta vauhdikkaassa lajissa ampuja ei aiheuttaisi vaaraa itselleen ja ympäristölleen. Testin hyväksytty suorittaminen on välttämätön edellytys lajin harrastamiselle. SRA peruskursseja järjestää Maanpuolustuskoulutusyhdistys.

SRA:ssa kilpaillaan sekä vakio- ja avoimessa luokassa. Luokan määrää kilpailijan kiväärin varustus. Käytännössä tärkein ero on vakioluokassa, aseessa elektroniset ja optiset tähtäinlaitteet ovat kiellettyjä. Kilpailussa suorituksen pisteytys perustuu ampumatarkkuuteen ja suoritukseen käytettyyn aikaan. Näiden suhteesta muodostuu nk. osumakerroin, joka määrää kilpailijan sijoituksen. Kaikki kilpailijat ampuvat samat rastit, mutta tulokset lasketaan erikseen molemmille luokille. Rasteilla on usein liikkumista ja ampumista rajoittavia ja ohjaavia rakenteita, kuten seiniä, rikelinjoja ja tunneleita.

SRA:n harrastamisen edellytyksenä on reserviläisille tarkoitettu ammuntaa harrastavien jäsenryhmä tai SAL:n lisenssi. Lisätietoja on saatavana reserviläiseten jäsenryhmästä Reserviläisliitolta.
Rauman Seudun Urheiluampujat ry:n Practical/SRA-jaosto on perustettu 2009. Practical-ammunta ja sovellettu reserviläisammunta ovat vauhdikkaina lajeina löytäneet paikkansa raumalaisten ampujien keskuudessa. Lajien kiinnostus ja harrastajien määrä on hyvässä kasvussa.
RSA:n järjestämät ammuntapäivät ovat keskiviikkoisin klo 09:00-22:00 ja sunnuntaisin klo 12:00-21:00, jolloin Kuivassuon ampumakeskuksen monitoimirata (entinen kohdistusrata) on varattu Practical/SRA käyttöön.

RSA:n sisäisiä SRA-kisoja järjestetään kerran kuukaudessa sunnuntaisin Kuivassuon ampumakeskuksen monitoimiradalla.

Yksittäiset kilpailumaksut RSA:n jäsenille 5€.

Seuran ulkopuolisille kilpailijoille maksu on 8€.

Kuvat Mona Nordberg

Jos olet kiinnostunut lajista, voit ottaa yhteyttä Practical/SRA-jaoksen vetäjään Mikko Purhonen puh. 050-4060 417 iltaisin 17-20 tai WA tai sähköpostilla rsa.ipsc(at)gmail.com

Asiasta kiinnostuneet voivat tutustua uusittuun Taistelijan oppaaseen joka antaa perusteet jokaiselle taistelijalle kuuluvien taitojen harjoittelulle ja taisteluvälineiden käytölle. Opas on tarkoitettu käytettäväksi kaikkien puolustushaarojen varusmies- ja reserviläiskoulutuksessa koko asevelvollisuuden ajan.

 

Perinneaseammunta

Perinneasekilpailujen tarkoituksena on paitsi perinteisten sotilaskivääri- ja pistolilajien säilyttäminen vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan "jokamiehen" lajeina, myös kaikenikäisten reserviläisten perusampumataidon kehittäminen.  Eri lajeissa voidaan myös järjestää RUL:n ja RES:n piirimestaruus- ja RESUL:n mestaruuskilpailuja.

Kaikissa mestaruuskilpailulajeissa kilpailuaseen on täytettävä perineasekilpailujen lajisääntöjen kohdan mukaiset yleiset määräykset. Ammuttavista lajeista ja asemääräyksistä, sekä ampumatoimikunnan kilpailukohtaisesti hyväksymistä rajoituksista on ilmoitettava kilpailukutsussa.

Perinneammunnassa on useampi ammuntalaji ja -asento.

Perinnekivääri:

A. Perinnekivääri 300m, 30ls. makuulta

B. Perinnekivääri 150m, 3 x 10 ls makuu-, pysty- ja polviasennoista

C. Perinnekivääri 100m, 2 x 15 ls. makuu- ja pystyasennoista

D. Perinnekivääri / kenttäammunta 150m, 10ls makuulta + 10 ls pystystä  

Perinnepistooli:

A. Perinnepistooli 25m koulu, 30 ls (6 x 5 laukauksen sarjaa) kouluammuntana

B. Perinnepistoli 25m kuvio, ("kaksintaistelu") 15 ls heittolaukauksina

C. Perinnepistoli 50m, 30ls (6 x 5 laukauksen sarjaa) kouluammuntana

    Pystykorva-ammunta                    

Perinneammunassa vaatetus varustukseen kiinnitetään erityisesti huomiota, lajia harrastaessa kaikenlainen rata-ammunta-asusteiden kuten ampumatakin, -housujen, -kenkien ja -käsineiden käyttö on kielletty. Tavallisia sotilasvarusteita jäykemmät ja paksummat asusteet on kielletty. Nahka- ja mokkatakit on kielletty. Puolustusvoimien sarkapuku tai mantteli on sallittu, samoin pakkaspuku, mutta ei yhtäaikaa. Erityisten kynärpää- tai polvitukien käyttö on kielletty, eikä asusteisiin saa lisätä paksunnoksia tai pehmikkeitä. Jalkineet ovat vapaavalintaiset. Kiväärin tukikäden käsineeksi hyväksytään nahkahansikas tai -rukkanen, jonka alla voi käyttää villasormikasta tai -lapasta.

Ampujan suojalasit (värittömät tai värilliset) sitä vastoin ovat suositeltavat. Kaikissa sarjoissa ampujainlasit sekä iirishimmentimet ovat sallittuja. Kiikarin tai ratakaukoputken käyttö iskemien tähystyksen on sallittu kaikissa sarjoissa. Ampuja ei saa käyttää erillistä tähystäjää.

Ammunta kuuluu oleellisesti sotilaan taitoihin ja on ollut alusta asti keskeinen yhdistyksen toimintamuoto.Tällä hetkellä se on saanut uutta potkua sovelletun reserviläisammunnan (SRA) ja perinneaseammunnan myötä. Perinneaseammunnan toiminta lähti vuonna 2013 käyntiin, kun yhdistyksemme yhdessä Rauman Reserviupseerikerhon kanssa perusti perinneasejaoston ja hankki lajiin sopivia aseita

Perinneammuntajaosto harjoittelee pääsääntöisesti torstaisin klo 17:00 alkaen Kuivassuon ns. monitoimiradalla, varsinaista virallista ratavuoroa ei vielä ole. Reserviläisyhdistysten jäsenet ovat tervetulleita kokeilemaan lajia. Oma ase ei ole välttämätön, koska yhdistyksen käyttöön on hankittu ns. pystykorvakivääri m. 28-30, tunnetaan myös suojeluskuntakiväärinä, sekä Lahti L-35 pistooli. Molemmat aseet ovat osumatarkkuutensa puolesta täysin kilpailukelpoisia, mitalisijoille asti.

Lisätietoja antaa mielellään jaoston vetäjä Tommi Salonen, 040-7360664.

 

Pistoolipika-ammunta

Ampumamatka on 25 metri. Kilpailutauluna käytetään 25 m olympiapistoolitaulua. Kullakin kilpailijalla on yksi taulu. Ennätyskelpoisesa kilpailussa on käytettävä taustapahvia.

Aseiden tulee täyttää Suomen Ampumaurheiluliiton säännöissä vakio- tai isopistoolille asetetut ase- ja patruunamääräykset.

Pika-ammunta käsittää 60 kilpailulaukausta:

4x5 laukauksen sarja, aikaa 10 sek/sarja

4x5 laukauksen sarja, aikaa 8 sek/sarja

4x5 laukauksen sarja, aikaa 6 sek/sarja

Kilpailijan on sallittava miehitää ampumapaikkansa 10 minuuttia ennen kilpailun alkua. Aseen käsittely, tähtäysharjoitukset ja kuivalaukaukset ovat tällöin kiellettyjä. Kolme (3) minuuttia ennen erän alkua on valmistautumisaika, jonka kilpailun johtaja ilmoittaa erikseen. Valmistautumisaikana taulut ovat "esillä"-asennossa. Tällöin ampuja voi kuivaharjoitella ja käsitellä asetta ja tehdä tähtäysharjoituksia, mutta asetta ei saa ladata ennen "LATAA"-komentoa.

Koelaukauksia sallitaan siten, että ammutaan yksi viiden koelaukauksen sarja ampuma-ajan ollessa 10 sekunttia.

Jokaisen viiden laukauksen sarjan jälkeen, ellei häiriäöitä ole ilmoitettu, merkitään sarjan tulos korttiin ja taulut sekä taustapahvit paikataan ja tarvittaessa vaihdetaan.

  

 

Pienoiskiväärilajit

Pienoikiväärissä ammutaan kaksi lajia 50m pienoiskivääri 60ls makuu ja kolmiasentoinen kilpailu eli 50m pienoiskivääri 3x20ls. Molemmissa lajeissa noudatetaan SAL:n lajisääntöjä. Sarjat ja sarjamerkinnät RESUL:n sekä joukkuekilpailu RUL:n ja RES:n sääntöjen mukaan.

Aseena on pienoiskivääri, jonka kaliiberi on .22 LR eli 5,6 millimetriä. Pienoiskivääritaulussa kympin halkaisija on 10,4 mm.

Ampuma-asento kolmiasentoisessa 3x20 ls kilpailussa on makuu, polvi ja pystyasento. Makuu- ja polviasento ammutaan hihnatuelta ja pystyasento ammutaan "vapaalta kädeltä" ilman tukea. 60 ls makuulta ammutaan hihnatuelta.

Molemmissa lajeissa valmistautumis- ja koelaukausaikaa on 15 minuuttia ennen kilpailun alkua.

Ampuma-aika 3x20ls sarjassa on yhteensä 1 h 45 min ja asentojen välillä ei ole taukoja. 60ls makuulta ammunnassa aikaa on käytettävissä 50 min.

Vuonna 2015 Satakunnan piirin makuu 60 ls kilpailussa Rauman Reserviläiset ry joukkue toi kultaa Raumalle. Joukkueessa ampuivat Kalervo Salo, Mona Nordberg ja Juha Savela.

Vuoden 2019 Satakunnan piirinmestaruuskilpailut pidettiin kesäkuussa Raumalla Kuivassuon Ampumakeskuksessa. Lisää tietoa tapahtumat välilehdellä toimintakalenterissa.

Kuva vuoden 2015 Pienoiskivääri 60ls makuu kilpailusta