<< Tapahtumat

Muistoja herättävää veteraanityötä Rauman pitsiviikolla

Raumalla on järjestetty pitsiviikko vuodesta 1971 lähtien. Tapahtumasta on vuosien varrella muodostunut näyttävä kaupunkifestivaali, jossa keskeisellä sijalla pitsiteeman lisäksi ovat olleet erilaiset esitykset, näyttelyt ja tapahtumat, kuten Mustanpitsin yö sekä monenlaisia käsityötuotteita ym. myyntiartikkeleita tarjoavat markkinat.

Rauman Reserviupseerikerho ry ja Rauman Reserviläiset ry ovat osallistuneet kyseisiin markkinoihin v. 2010 ja 2011 osana yhdistysten harjoittamaa veteraanityötä. Viime vuonna myytiin pääartikkelina Rauman isänmaallisen perinteen toimikunnan tuottamaa, Markku Vainion ja Ilpo Norokorven kirjoittamaa Sota ja Rauma-teosta. Siinä raumalaiset haastatteluihin pohjautuen muistelevat koskettavalla tavalla talvi- ja jatkosodan vaiheita sieltä jostakin ja kotirintamalta. Tämän lisäksi myytiin Vakka – Suomen Suojeluskuntien Perinneyhdistys ry:n kustantamaa mielenkiintoista kirjaa Summan Surmankorsu ja Miljoonalinnakkeen tuho sekä dosentti Mikko Uolan vapaussodan vaiheita tieteellisesti käsittelevää teosta Selkä seinää vasten vain.

Tänäkin kesänä raumalaiset reserviläisyhdistykset ovat nyt yhdessä rannikkosotilaskotisisarten kanssa vapaaehtoisuuteen pohjautuen toimineet Rauman kaupungin museotoimen myötävaikutuksella myyntitehtävissä viikon ajan. Yhdistykset ovat edustaneet monia maanpuolustustahoja mm. Rauman patteriston perinnekilta ry:tä, juuri äskettäin 40- vuotta täyttänyttä JR-56,60 -kilta ry:tä ja jäsenyhdistyksinä joulukuussa 2010 perustettua Rauman Patria-kilta ry:tä. Killan puheenjohtajan Pertti Peltosen mukaan yhdistys perustettiin, koska veteraanijärjestöjen väki ikääntyy, eivätkä sen jäsenet enää jaksa entisessä mitassa tehdä perinnetyötä. Patria-killan tarkoitus on jatkaa tätä arvokasta työtä, vaalia ja edistää viime sotiimme, itsenäisyyteen ja maanpuolustukseen liittyvää toimintaa, sillä on myös kasvatustehtävä mm. kontaktit ja yhteistoiminta opiskelijajärjestöjen kanssa.

Viime pitsiviikkona myytiin edellisen vuoden kirjojen lisäksi v. 2010 Rauman patteriston perinnekilta ry:n tuottamaa, tietokirjailija Markku Vainion kirjoittamaa, monella tasolla ansiokasta, patteriston salakielenä käyttämästä Rauman giälestä nimensä saanutta teosta Pari trappu valutäkki. Rauman patteriston sotatie 1941-1944. Kirja kertoo osin dokumentaarisesti, osin hyvinkin inhimillisellä tavalla raumalaisen patteriston (II/KTR5) värikkäistä vaiheista jatkosodassa. Kirja on ainoita patteristotason historiateoksia maassamme. Lisäksi myytiin sota-aikaa monipuolisesti kuvaavia DVD- tuotteita (Jouko Nummela, kulttuurivideot): Sodat ja Rauma sekä Raumalaiset rintamalla. Kyseiset elokuvat perustuvat toisaalta dokumentteihin, toisaalta niissä näyttelee myös raumalaisia aktiiveja. Muun muassa Rauman kaupungin koululaitos on käyttänyt kyseisiä elokuvia opetustehtävissä.

Myynti on ollut molempina kesinä tuottoisaa. Kaupallista voittoa tärkeämmäksi olemme katsoneet veteraanien arvokkaan työn ja sanoman esille tuomisen. Muistorikasta tunnelmaa ovat tuoneet myyjinä toimineiden reserviläisten pukeutuminen Milformista vuokrattuihin v.1936 asepukuihin, taustalla soiva sota-ajan musiikki, yhdistysten viirit sekä myyntipaikka, Vanhaan Raumaan sijoittunut laivanvarustajan museokodin historiallinen miljöö. Vahvana virtana myyntikojumme ohi kulkeneiden ihmisten palaute oli pääasiallisesti hyvin myötämielistä. Parasta palautetta tekemästämme veteraanityöstä olivat mm. ystävälliset, ymmärtävät katseet ja hymyt, jatkuva valokuvaamisemme sekä kiinnostusta osoittaneet monet keskustelut kanssamme. Erityisesti meitä puhutteli vanhemman väen mielenliikutus syvältä koskettavien muistojen äärellä, jotka tulivat heille mieleen ja jotka he saivat hetken kuin elää uudestaan. Joku muisti kovat pommitukset kymmenvuotiaana, toinen isänsä jännittävät kertomukset sodasta. ”Oli kiva, kun olitte sotilasvaatteet päällä myymässä kirjoja” kiitti eräs muistoihinsa pysähtynyt vanhus.

Myyjinä toimineet Olavi Birkman ja Mika Wessman pitivätkin vuorovaikutusta myyjien ja asiakkaiden välillä tärkeänä veteraanisanoman välittämisessä ja sotiin liittyvien tunteiden käsittelyssä. ”Ihmisillä on ollut puhelemisen tarve ja meidän tehtävämme on ollut keskustella ja erityisesti kuunnella heitä”, toteaa Birkman. Wessman puolestaan muistuttaa, että: ”On mielekkäällä tavalla jaettu tietoja ja kokemuksia, opittu raumalaisten vaiheista, vaikka kirjoja ei aina olisi saatu myytyäkään.”

Paavo Tuuha koki veteraanien hyväksi tehdyn myyntityön arvokkaaksi ja positiiviseksi tapahtumaksi, jonka yhteydessä hän korosti eri maanpuolustusyhdistysten hyvää henkeä heijastavan yhteistyön merkitystä. Markkinoilta saatu myyntituotto käytetään kuten tähänkin asti myöntämällä toiminta-avustusta veteraaneille, kaatuneiden omaisille ja Rauman karjalaisille sekä tulevaisuudessa tukemalla perinne- ja vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja niihin liittyvää nuorisotyötä.

Kirjoja on saatavilla kirjakaupoista ja kirjastoista. Raumalaiset reserviläiset ja maanpuolustusjärjestöt ovat valmiit tulevinakin vuosina ajamaan veteraanien asiaa mm. myyntitehtävissä, se on kunniatehtävämme.

 

Jyrki Aikko Rauman Reserviläiset ry:n puheenjohtaja