<< Tapahtumat

Tietosuoja-asetukset

Rauman Seudun Reserviläiset ry ei ylläpidä jäsenrekisteriä, vaan käytämme liiton tarjoamaa maanpuolustusrekisteriä.

 

Tietosuoja-asetuksen toimeenpano Reserviläisliitossa

EU:n tietosuoja-asetuksen toimeenpano Reserviläisliitossa ja liiton ylläpitämässä Maanpuolustusrekisterissä on toteutunut suunnitellusti. Kaikkien käyttäjätunnusten uusimista suunnitellaan.

EU:n tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tärkeimmät kysymykset liittyvät Maanpuolustusrekisteriin. Reserviläisliiton ylläpitämä Maanpuolustusrekisteri on pääosin jo aiemmin toiminut asetuksen määräämien periaatteiden mukaisesti mutta asetuksen voimaantuloon liittyen on laadittu aiempaa laajempi tietosuojaseloste sekä määritelty tarkemmin rekisterin käytön ehdot Maanpuolustusrekisterin käytön ehdot ja ohjeet -asiakirjassa. Lisäksi kaikkien käyttäjätunnusten uusimista suunnitellaan.
 

Maanpuolustusrekisterissä on tällä hetkellä tuhatkunta liitto-, piiri- ja yhdistystason käyttäjää. Tietoturvan parantamiseksi suunnittelemme kaikkien tunnusten uusimista lähikuukausina. Uusia tunnuksia käyttöön otettaessa jokaisen käyttäjän on hyväksyttävä käytön ehdot, kuvailee Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg tulevia suunnitelmia tietosuoja-asetuksen toimeenpanon osalta.

 
Vuonna 2014 käyttöön otettu ja aiemmin MPY Oy:n hallinnoima Maanpuolustusrekisteri siirtyi vuodenvaihteessa Reserviläisliiton vastuulle ja liitto on nykyisin rekisterin juridinen ylläpitäjä.
 
Maanpuolustusrekisteriin siirto Reserviläisliitolle on ollut iso urakka, joka ei ole vielä valmis. Liiton internetsivuja lähitulevaisuudessa uusittaessa erityistä huomioita kiinnitetään siihen, että jatkossa mahdollisimman suuri osa jäsenasioista ja yhdistyspalveluista voitaisiin hoitaa liiton nettisivuilla toimivien, sähköisten palveluiden kautta. Digitalisaatio etenee tätä kautta myös reservijärjestöissä ja -toiminnassa, Nyberg summaa Maanpuolustusrekisterin kehittämissuunnitelmia.
 

Reserviläisliiton omien jäsentietojen lisäksi rekisterissä ylläpidetään myös Suomen Reserviupseeriliitto ry:n, Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n ja Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n henkilö- ja jäsentietoja. Näitä tietoja käytetään mm. liittyen em. järjestöjen jäsenmaksulaskutukseen, tiedottamiseen ja järjestöjulkaisujen postittamiseen sekä yleiseen järjestötyöhön, -toimintaan, -tiedottamiseen, -tutkimukseen ja -koulutukseen.

 
Lisätietoja EU:n tietosuoja-asetuksen toimeenpanosta sekä em. asiakirjat ja henkilötietoja luovutettaessa käytettävä sopimuspohja löytyvät Reserviläisliiton nettisivujen Yhdistyspalveluosion Jäsenrekisterisivuilta.