Yhteiskunnan ja elinympäristön turvallisuuden asialla  

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on laaja vapaaehtoisten auttajien verkosto, joka toimii kaikkialla Suomessa. Vapaaehtoiset ovat mukana hälytysryhmissä, jotka tarpeen tullen hälytetään auttamistehtäviin. Yleisin tapa auttaa on osallistua kadonneiden etsintään, mutta usein viranomaiset kutsuvat vapepalaiset myös esimerkiksi muonitus- tai muihin ensihuollon tehtäviin, henkistä tukea antamaan tai liikennettä ohjaamaan. Auttamistilanteissa vapaaehtoiset toimivat aina viranomaisten tukena. Toiminnallaan vapepalaiset lisäävät yhteiskunnan ja oman elinympäristönsä turvallisuutta.

Vapepan toiminta on määrätietoista. Valmiuden ylläpito perustuu koulutukseen ja harjoitteluun. Toiminta on vapaaehtoistoimintaa ja siitä ei makseta palkkaa. Vapepassa ei ole henkilöjäseniä vaan Vapaaehtoiseen pelastuspalveluun kuulutaan jonkin järjestön kautta.

Vaihtoehtoja on runsaasti. Vapepaan kuuluu kaikkiaan 50 organisaatiota: esimerkiksi tiepalvelu-, liikunta-, maanpuolustus-, pelastustoiminta-, ensiapu- ja naisjärjestöjä. Lisäksi mukana on lukuisia toimintaa tukevia yhteisöjä ja yrityksiä. Piirien ja toimikuntien sivuilta löydät tietoa oman alueesi Vapepa-toiminnasta.

Vapepan verkosto kattaa koko maan. Hälytysryhmiä on lähes 1 400 ja vapaaehtoisia yli 20 000. Suomen Punainen Risti koordinoi Vapaaehtoista pelastuspalvelua yleisen pelastuspalvelun osalta. Halutessasi lisätietoja, voit ottaa yhteyttä Suomen Punaisen Ristin valmiuspäälliköihin.

Vapepan toiminta rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen ja Suomen Punaisen Ristin varoin. Suomen Meripelastusseura koordinoi meri- ja järvialueella tapahtuvaa vapaaehtoista pelastustoimintaa ja Suomen Lentopelastusseura vapaaehtoista palolento- ja lentopelastustoimintaa.

Suomen Punaisen Ristin piirien valmiuspäälliköt koordinoivat Vapepan toimintaa maakunta- ja paikallistoimikunnissa. Valtakunnallinen Vapepa -koordinaatio on SPR:n keskustoimistossa Vapepa -koordinaattorilla.

 

Historiaa

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu perustettiin käytännön tarpeeseen vuonna 1964. Eksyneiden etsinnöissä oli useaan otteeseen todettu, että viranomaisten voimavarat eivät olleet riittävät. Avuksi pelastustoimintaan tarvittiin koulutettuja ja hyvin johdettuja vapaaehtoisia. Järjestöt olivat paikoin jo hakeutuneet yhteistyöhön ja julkisuudessa esitettiin ajatuksia vakinaisen viranomaisia avustavan palvelujärjestelmän luomiseksi. Valtakunnallisen koordinoidun toiminnan alkusysäyksenä voidaan pitää muoniolaisen 5-vuotiaan tytön eksymistä tunturimaastoon. Eksyminen käynnisti laajat etsinnät toukokuussa 1963. Muonion etsintöjen aikana ja sen jälkeen käännyttiin Suomen Punaisen Ristin puoleen ja toivottiin SPRn toimivan aloitteentekijänä viranomaisia tukevan Vapaaehtoisen pelastuspalvelun perustamisessa. Viranomaiset suhtautuivat myönteisesti laadittuun suunnitelmaan ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu perustettiin vuonna 1964.

 

Vapepa Raumalla

Rauman vapaaehtoisen pelastuspalvelun alkusysäyksenä voidaan pitää SPR:n puuhamiehen Tapio Lehtisen lähettämiä kutsukirjeitä etsintäharjoitukseen noin 25:lle raumalaiselle yhdistykselle. Harjoitus järjestettäisiin 26.10.1982 Rauman Ladun majalla. Kutsut saivat liikkeelle n. 40-50 vapaaehtoista eri yhdistyksistä. Järjestelyissä olivat mukana SPR:n Satakunnan piiri ja poliisilaitos. Onnistuneen etsintäharjoituksen jälkeen pidetyn palaverin tuloksena päätettiin perustaa vapaaehtoisen pelastuspalvelun osasto Raumalle. 26.4.1983 oli Rauman VAPEPAN perustava kokous kansalaisopistolla.

VAPEPAN omin toimiala Raumalla on ollut maastoetsintä, mutta kaikenlainen muukin viranomaisia avustava toiminta kuuluu organisaation toimialaan. Tällä hetkellä Rauman vapaaehtoiseen pelastuspalveluun kuuluu 26 eri yhdistystä ja vapaaehtoisia henkilöitä n. 200. Rauman Seudun Reserviläiset ovat olleet mukana alusta lähtien. Alkutaipaleen toiminnan ruumiillistuma oli Mikko Kaunismäki.

Vuodesta 1983 lähtien Reserviläisillä on ollut virallinen etsintäorganisaatio viranomaisten käytössä. Organisaatiota päivitetään kalenterivuosittain ja tällä hetkellä koko vahvuus on 48 henkilöä. Tällä hetkellä Reserviläisten VAPEPA-organisaation johdossa on Vesa Vahtokari, johon toiminnasta kiinnostuneet henkilöt voivat ottaa yhteyttä sähköpostitse vesa.vahtokari@gmail.com

Rauman Seudun Vapepan syyskokouksessa 1.11.2016 valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Anne Lahti (Rauman Latu), varapuheenjohtajaksi Vesa Vahtokari (Rauman Seudun Reserviläiset) ja sihteeriksi Anders Nygård (Rauman Radiokerho/MLK:n Mets.seura). Rauman Seudun Vapepa on vapaaehtoisen pelastuspalvelun Rauman paikallistoimikunta. Rauman Seudun Reserviläiset on mukana organisaatiossa aktiivisena toimijana. Yhdistyksen vapepa-johtaja on Keijo Nurmi.

Koulutustoiminta

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu järjestää paikallista peruskoulutusta sekä alueellista ja valtakunnallista jatkokoulutusta. Lisäksi toimikunnat voivat järjestää paikallisten tarpeiden ja erityispiirteiden mukaisesti myös erityis- ja lisäkoulutusta. Lisäksi järjestetään yhteistoimintakoulutusta ja harjoituksia yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Paikallinen peruskoulutus on etsinnän-, ensihuollon ja viestitoiminnan peruskursseja sekä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun peruskursseja. Sukeltajille järjestetään vedenalaisen etsinnän koulutusta. Linjakohtaisilla peruskursseilla koulutetaan vapaaehtoistoimijoita Vapepan hälytysryhmiin. Siten peruskurssien järjestäminen on pohja Vapepan hälytysryhmätoiminnalle.

Alueellisesti Vapepa järjestää valmiuspäivystäjäkursseja ja valtakunnallisesti Vapepa-johtajakursseja, sekä valmiuskouluttajakoulutusta (VAK).